Nataschafuhr.com

FARINA Pengurusan Kredit dan Liabiliti Tarik Kereta Nota 1 Bagi penyewa pembeli kereta yang meninggal dunia

FARINA : Pengurusan Kredit dan Liabiliti :
Tarik Kereta Nota 1
+ Bagi penyewa (pembeli kereta) yang meninggal dunia.Proses menarik balik kereta ialah apabila berlaku 4 bulan berturut-turut keingkaran ansuran bulanan.
+ Malangnya, bank tidak mengendahkan Seksyen 16 (1C),Akta Sewa Beli 1967 ini dengan mengambil tindakan yang sama ke atas kereta tersebut bagi kes ingkar pembayaran penyewa yang masih hidup.
+ Perkara ini terjadi kerana kurangnya kepintaran kewangan dalam masyarakat Malaysia perihal hak diri sendiri.
+ Paling penting, Pengurusan Pusaka, Hibah dan Harta Sepencarian yang tersusun dan lengkap akan dapat menghindarkan waris, iaitu insan yang kita sayangi anak atau pasangan tertekan dengan kemelut 'tarik kereta' selepas ketiadaan kita.
Bersambung.
Untuk nota pengurusan kewangan seterusnya.Sertai :
FARINA : Financial Planning.Be Hapiness.

  2021-08-22     Admin

(0) Comments

Your Comment

Your Name